Tháng mười về nhớ quá Bác Giáp ơi

Công Đại tướng dân đời đời ghi nhớ

Đội tuyên truyền giải phóng quân ngày đó

Ba tư người dù bé nhỏ mong manh.

Ba ngày sau đồn Phai Khắt, Nà Ngần

Bác chỉ huy đem đội quân diệt gọn

Trận mở màn ta đã lập công lớn

Hai đồn giặc sợ phát ớn xin hàng.

Chiến dịch thu đông – Biên giới lừng vang

Đội quân ta cứ ngày càng lớn mạnh

Được Bác tôi rèn qua từng trận đánh

Vượt núi, băng đèo sức mạnh tiến công.

Hàm Đại tướng được Bác Hồ thụ phong

Ba bảy tuổi, dốc hết lòng đánh giặc

Là đại tướng tài ba và lỗi lạc

Cùng quân đội bao trận mạc xông pha.

Năm giáp ngọ (1954) ca khúc khải hoàn ca

Tướng Đờ Cát phải bước ra qui phục

Bốn vạn lính Pháp đầu hàng chịu nhục

Năm sáu ngày đêm tấu khúc quân hành.

Điện Biên Phủ được ghi vào sử xanh

Thế giới nghiêng mình trao vành nguyệt quế

Một cơn địa chấn được tạo như thế

Quốc Pháp hùng cường, thành kẻ bại vong.

Pháp xéo rồi sông Bến Hải xanh trong

Phải tạm chia đôi núi sông đất Việt

Nửa miền Nam nhân dân lại rên xiết

Quyết đứng lên để ti.êu d.iệt xâm lăng.

Xuất Ất Mão năm một chín bảy nhăm

Tổng tấn công trút hờn căm rửa hận

Năm cánh quân cùng thần tốc xông trận

Tiến về Sài Gòn dấu ấn tháng Tư.

Giải phóng miền nam, đuổi hết quân thù

Thống nhất ba miền đúng như lời Bác

Một Đại tướng xông pha bao trận mạc

Văn võ song toàn, lỗi lạc, anh minh.

Bác ra đi về Lệ Thủy - Quảng Bình

Bác an nghỉ nơi quê mình Đảo Yến

Nén đau thương toàn dân tộc đưa tiễn

Đại tướng muôn đời vĩnh viễn của dân!

Thơ: Phạm Thanh Dương