/ Đông Nam Bộ / là bộ tranh về các Di sản Văn Hóa và Di tích Lịch sử ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ là Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh.

Họa sĩ đi ra từ tỉnh nào vẽ tranh ở chính tỉnh ấy.

Hi vọng các bạn yêu thích bộ tranh.