Giới thiệu Logo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM khóa XVII (2017 - 2019):
Người thiết kế

Ngô Công Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường

Năm thiết kế

2017

Ý nghĩa logo

Chim lạc: biểu tượng cho tinh thần và văn hoá dân tộc, hình ảnh chim lạc đang vươn cao thể hiện khát vọng cầu tiến, ý chí mạnh mẽ và chủ động hội nhập của tuổi trẻ Nông Lâm.

Logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: biểu thị sức mạnh, nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam; tính xung kích, tiên phong và sẵn sàng hi sinh của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoa sen: tượng trưng cho vẻ đẹp tinh thần của dân tộc, hoa sen đang toả ngát hương biểu đạt nghị lực kiên cường, sức mạnh niềm tin và khát vọng sáng tạo khởi nghiệp của tuổi trẻ Nông Lâm.

Ý nghĩa chung: Biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh là hình ảnh chim lạc kết hợp với cánh hoa sen, cách điệu thành số XVII bao bọc lấy logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Biểu trưng thể hiện tinh thần thi đua học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, xung kích xây dựng văn minh học đường, ý chí vươn lên, khát vọng sáng tạo khởi nghiệp và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của tuổi trẻ Nông Lâm.