Flexslider

  • Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016
  • bởi Ngô Công Hậu
  • 0 Bình luận
Mùa hè xanh - mùa của những cung bậc cảm xúc
Không khóc - không phải là không đau buồn
Không nói - không phải không muốn nói
Mà là có quá nhiều điều muốn nói
Sợ khi bắt đầu lại khó có thể kết thúc
Tạm biệt nhé Mùa hè xanh Nhị Bình - 2016

Thư mục: ,

Ngô Công Hậu

Đời người là một hành trình dài để tìm kiếm hạnh phúc. Chia sẻ là hạnh phúc. Tôi tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình.