-Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
-Ngày sinh: 19-10-1997
-Quê quán: Vũng Liêm- Vĩnh Long
Sinh viên năm nhất Bộ môn Công nghệ Sinh học trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Hãy mang lại niềm vui cho người khác thật nhiều vì đó cũng chính là mang lại niềm vui cho chính mình.
Mùa hè xanh là cơ hội và cũng là một trải nghiệm thú vị. Tất cả mọi người từ các khoá, các lớp khác nhau hoà chung với nhau làm một, cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt với nhau. Từ Mùa hè xanh có thể học hỏi thêm nhiều kĩ năng mới, mở mang thêm nhiều mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Đi Mùa hè xanh không phải là vì thành tích cho bản thân mà là xác định đem hết sức mình cống hiến cho những vùng đất mà mình đi qua. Hãy đi và trải nghiệm một lần khi sức trẻ vẫn còn.