Flexslider

  • Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015
  • bởi Ngô Công Hậu
  • 0 Bình luận
            Hôm nay ngày 11/07/2015, các bạn chiến sỹ Mùa Hè Xanh bắt tay vào việc làm nền hạ tuyến đường nhà chú Huỳnh Hoàng Thành.

            Các bạn chiến sỹ xuất phát với tinh thần rất phấn khởi


            Các bạn làm việc làm việc rất hăng hái và nhiệt tình củng với sự đón tiếp vô cùng nồng nhiệt của người dân nơi này.


            Công việc sẽ được tiếp tục vào buổi chiều cùng ngày. Theo dự tính thì việc làm nền hạ sẽ hoàn thành trong ngày.

Thư mục: Không gắn nhãn

Ngô Công Hậu

Đời người là một hành trình dài để tìm kiếm hạnh phúc. Chia sẻ là hạnh phúc. Tôi tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình.