Họ tên:      Trần Thị Thảo Nguyên
Lớp:           DH13SHA
Ngày sinh: 15/06/1994
Quê quán:  Bến Tre