Họ tên:       Phạm Trần Diệu Huyền
Ngày sinh: 06/11/1995
Lớp:           DH13SHA
Quê quán: Ninh Thuận
 " Người yêu có thể không có nhưng mèo phải có một BẦY"