Họ tên:      Phạm Minh Ý
Lớp:          DH14SHA
Ngày sinh: 30/03/1996
Quê quán:  Bến Tre