Flexslider

  • Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015
  • bởi Ngô Công Hậu
  • 0 Bình luận
Họ tên:       Nông Thị Thu Phương
Lớp:           DH14SHA
Ngày sinh: 27/08/1996
Quê quán:  Lâm Đồng


        "Đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ, nó qua rồi. Cũng đừng quá lo lắng về tương lai, nó vẫn chưa tới. Mà hãy sống hết mình cho thực tại, vì một ngày mai tươi đẹp hơn. - Always smile and never give up!"


Thư mục: , ,

Ngô Công Hậu

Đời người là một hành trình dài để tìm kiếm hạnh phúc. Chia sẻ là hạnh phúc. Tôi tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình.