Họ tên:       Nông Thị Thu Phương
Lớp:           DH14SHA
Ngày sinh: 27/08/1996
Quê quán:  Lâm Đồng


        "Đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ, nó qua rồi. Cũng đừng quá lo lắng về tương lai, nó vẫn chưa tới. Mà hãy sống hết mình cho thực tại, vì một ngày mai tươi đẹp hơn. - Always smile and never give up!"