Họ tên:           Nguyễn Trung Quân
Lớp:               DH14SHA
Ngày sinh:     02/12/1996
Quê quán:      Kiên Giang