Flexslider

  • Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
  • bởi Ngô Công Hậu
  • 0 Bình luận
Họ tên:       Nguyễn Thị Ngọc Cẩm.
Lớp:           DH14SHB.
Ngày sinh: 11/11/1996.
Quê quán:  Tây Ninh.
Màu sắc yêu thích:  Xanh.
Loài hoa yêu thích: Các loài hoa, đặc biệt là hoa lan.
Thể loại bài hát yêu thích: Nhạc cách mạng, dân ca...Thư mục:

Ngô Công Hậu

Đời người là một hành trình dài để tìm kiếm hạnh phúc. Chia sẻ là hạnh phúc. Tôi tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình.