Họ và tên: LÊ THỊ YẾN NHI
Ngày sinh: 23 – 01 – 1995
Quê quán: Tiền Giang