Họ tên:       Huỳnh Xuân Lãm
Lớp:           DH13SHB
Ngày sinh: 29/09/1994
Quê quán:  Đắk Lắk